Scroll Top
ul. Płk. St. Dąbka 9, 30-732 Kraków

DASt 022

Po pozytywnym audycie w miesiącu maju 2021 r. na zgodność procesu cynkowania ogniowego
z wymaganiami Dyrektywy DASt 022, Ocynkownia „STP ELBUD” Sp. z o.o. otrzymała certyfikat niemieckiego Instytutu Techniki Powierzchniowej.

Wytyczne niemieckiej Komisji Budownictwa Stalowego DASt 022 zostały wprowadzone w grudniu 2009 r. i zaktualizowane w czerwcu 2016 r.. Dotyczą one planowania, konstruowania, wykonawstwa oraz cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych, przeznaczonych na rynek niemiecki. Głównym celem Dyrektywy jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji poprzez zmniejszenie ryzyka pęknięć w czasie procesu cynkowania ogniowego. Konstrukcje powinny być zaprojektowane i wykonane wg normy EN 1993 i EN 1090 z gatunków stali S235, S275, S355, S420, S450, S500 wg normy EN 10025 oraz cynkowane wg normy EN 1461. Wytyczne nie obejmują stali zbrojeniowej do betonu.

Dyrektywa dzieli konstrukcje na 3 klasy ufności wg parametrów materiału z którego zostały wykonane i zastosowanych rozwiązań technicznych wykonania.

Uzyskany certyfikat zapewnia, że wszystkie etapy procesu cynkowania ogniowego, skład kąpieli cynkowej oraz wykonywanie badań magnetycznych elementów po cynkowaniu , spełnia wymagania Dyrektywy DASt 022.

Zlecający cynkowanie powinien na zamieszczonym formularzu uzupełnić niezbędne dane dotyczące materiału i sposobu wykonania konstrukcji. W celu zlecenia usługi cynkowania zgodnie z DASt 022 prosimy o kontakt z Działem Marketingu i Handlu. W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Powłok Antykorozyjnych.

Zamówienie cynkowania wg DASt 022