Scroll Top
ul. Płk. St. Dąbka 9, 30-732 Kraków

Zarząd:

Zbigniew Kowal – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Janusz Włoch – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Rada Nadzorcza:

Piotr Janeczek
Ireneusz Trojak
Ryszard Majdzik