Scroll Top
ul. Płk. St. Dąbka 9, 30-732 Kraków
Kodeks etyki i polityka antykorupcyjna
1

„STP ELBUD” sp. z o.o. opiera swoją działalność na zasadach uczciwości, rzetelności i przejrzystości działań podejmowanych przez jej pracowników. Sumienne wykonywanie zadań, profesjonalizm i kompetencja w każdym działaniu sprzyjają podnoszeniu jakości efektów pracy, a więc także zadowoleniu klientów, akcjonariuszy oraz dostawców.

W celu precyzyjnego skodyfikowania tych zasad, opracowany został Kodeks etyki, którego uzupełnieniem jest Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów. Należy podkreślić, iż regulacje te zostały przyjęte do stosowania w całej Grupie Kapitałowej Stalproduktu.

Uregulowania zawarte w ww. dokumentach wychodzą jednocześnie naprzeciw wymaganiom i rekomendacjom dotyczącym zakresu raportowania pozafinansowego, zasadom wynikającym z dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2016”, a także wytycznym dotyczącym polityki korupcyjnej i ochrony sygnalistów, zawartym w dokumencie „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, opracowanym z inicjatywy Komitetu ds. Compliance GPW.

Zgłoszenia informacji o propozycjach korupcyjnych i naruszeniach prawa

Niniejszy formularz służy do zgłaszania informacji przez Sygnalistów korporacyjnych o wszelkich propozycjach korupcyjnych oraz innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki, w tym w szczególności Kodeksu etyki oraz Polityki antykorupcyjnej.

Informacje przekazywane są poprzez formularz w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość w celu ochrony tożsamości Sygnalisty.

Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujący sposób:

1. w postaci elektronicznej w poniższym formularzu zgłoszeniowym

  Zgłoszenie *

  *pole obowiązkowe

  2. w postaci papierowej pod wskazany poniżej adres do korespondencji:

  Kierownik Działu Analiz i Controlingu „STP ELBUD” Sp. z o. o.
  ul. Płk. St. Dąbka 9
  30-732 Kraków

  z dopiskiem „do rąk własnych”