Scroll Top
ul. Płk. St. Dąbka 9, 30-732 Kraków

Sprzedaż krajowa

konstrukcje stalowe i energetyczne

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLU I MARKETINGU

Karolina Kulig- Karcz

konstrukcje telekomunikacyjne

ZA-CA KIEROWNIKA DZIAŁU HANDLU I MARKETINGU

Iwona Skirlińska

konstrukcje ogólne oraz drogowe

SPECjalista DS. MARKETINGU

Rafał Rzemieniec

konstrukcje modułowe

SPECjalista DS. MARKETINGU

Rafał Rzemieniec

cięcie wodą

SPECjalista DS. MARKETINGU

Rafał Rzemieniec

cynkowanie ogniowe

KIEROWNIK OCYNKOWNI

Bartłomiej Indyka

malowanie

kierownik Wydziału powłok antykorozyjnych

Mariusz Wójcik