Scroll Top
ul. Płk. St. Dąbka 9, 30-732 Kraków

Kontakt

WYdział konstrukcji stalowych kraków

Sekretariat

Malwina Śliwarska

tel: +48 12 370 23 21
fax: +48 12 266 28 44
e-mail: office@stpelbud.com.pl

kierownik DZIAŁU HANDLU I MARKETINGU

Karolina Kulig- Karcz

tel: +48 668 450 377
tel: +48 12 370 23 16
e-mail: karolina.kulig@stpelbud.com.pl

z-ca kierownika DZIAŁU HANDLU I MARKETINGU

Iwona Skirlińska

tel: +48 662 110 292
tel: +48 12 370 23 23
e-mail: iwona.skirlinska@stpelbud.com.pl

kierownik DZIAŁU logistyki I ZAOPATRZENIA

Dariusz Maj

tel: +48 728 913 680
tel: +48 12 370 23 04
e-mail: dariusz.maj@stpelbud.com.pl

KIEROWNIK WYDZIAŁU KONSTRUKCJI STALOWYCH

Zygmunt Zaremba

tel: +48 728 913 692
tel: +48 12 370 23 71
e-mail: zygmunt.zaremba@stpelbud.com.pl

KIEROWNIK DZIAŁU utrzymania ruchu i inwestycji

Jarosław Golik

tel: +48 728 521 919
tel: +48 12 370 23 65
e-mail: jarek.golik@stpelbud.com.pl

kierownik działu SPRAW OSOBOWYCH

Beata Majdzik

tel: +48 728 521 201
tel: +48 12 370 23 71
e-mail: beata.majdzik@stpelbud.com.pl

kierownik działu finansów

Wioletta Gorczowska

WYDZIAŁ POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH

Sekretariat

xxx

tel: +48 32 295 55 44
fax: +48 12 295 55 90
e-mail: office@stpelbud.com.pl

Spec. ds. marketingu i kosztów

Katarzyna Karpa

tel: +48 668 213 615
tel: +48 12 295 55 13
e-mail: katarzyna.karpa@stpelbud.com.pl

Spec. ds. marketingu i handlu

Bartłomiej Wójcik

tel: +48 795 139 806
tel: +48 12 295 55 13
e-mail: bartlomiej.wojcik@stpelbud.com.pl

KIEROWNIK wydziału powłok antykorozyjnych

Mariusz Wójcik

kierownik ocynkowni

Bartłomiej Indyka

tel: +48 608371886
tel: +48 12 370 23 45
e-mail: bartlomiej.indyka@stpelbud.com.pl

kierownik malarni I PAKIETOWNI

Mariusz Wójcik

tel: +48 600 211 277
tel: +48 12 370 23 45
e-mail: mariusz.wojcik@stpelbud.com.pl