Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej Akceptuję

Kraków, 24.05.2018 r.

Informacja „STP ELBUD” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

dotycząca zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

 1. W celu wykonania umowy o świadczenie usługi nanoszenia powłok ochronnych
  i/lub sprzedaży materiałów i/lub towarów
  , udokumentowania transakcji fakturą
  i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem jako naszym Klientem
  przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

– Imię i Nazwisko,

– adres zamieszkania,

– dane kontaktowe (telefon, e-mail).

 1. Administratorem danych osobowych jest

„STP ELBUD” sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (30-732) przy ul. Płk Stanisława Dąbka 9

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, na zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi nanoszenia powłok ochronnych i/lub sprzedaży materiałów i/lub towarów oraz prawnie uzasadniony interes Administratora –
  – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu podanego w pkt 1 tj:
  a) w zakresie realizacji zawartej umowy, do czasu jej wykonania, a po tym terminie –
  przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń,
  b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku
  z prowadzeniem działalności gospodarczej – przez czas określony przepisami prawa.
 3. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod nr. 12 370 23 21 lub
  za pomocą poczty elektronicznej: office@stpelbud.com.pl
 4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: inspektor@stpelbud.com.pl
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak: podanie imienia i nazwiska jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, brak ich podania będzie skutkować odmową zawarcia umowy; podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania jest niezbędne do ewentualnego wystawienia faktury i brak ich podania będzie skutkować odmową wystawienia faktury; podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail) jest dobrowolne.
 6. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
 9. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż podany w pkt 1.

 

 

 

Konstrukcje wytwarzane przez zakład produkcyjny w Krakowie przejdź
Usługi świadczone przez zakłady w Bukownie przejdź