Scroll Top
ul. Płk. St. Dąbka 9, 30-732 Kraków

Management Board

Management Board:

Zbigniew Kowal – President of the Board, Chief Executive Officer
Janusz Włoch – Member of the Board, Marketing & Sales Director

Supervisory Board:

Piotr Janeczek
Jerzy Romanek
Przemysław Wędrychowicz